news   Jacob Meindert' na onfortuinlijke ontmasting weer aan de startlijn

Jacob Meindert' na onfortuinlijke ontmasting weer aan de startlijn

28 March 2013 ,

Olivier van Meer begeleidt hertuigen van de �Jacob Meindert�

In 1989 ontwierp bureau Olivier van Meer voor reder Willem Sligting een schoener op basis van het casco van een Oost Duitse sleepboot. Het werd een van de snelste charterschepen in de Europese wateren. Drie en twintig jaar later, in het najaar van 2012, boven Terschelling, werd de schoener ‘Jacob Meindert’ door een ongelukkige samenloop van omstandigheden volledig ontmast.
Behalve een enorme schade, geen persoonlijk letsel. Gelukkig was het charter seizoen net beëindigd. Wat volgde was een fraai staaltje van geoliede samenwerking. Het doel was om het schip zoveel als mogelijk in de traditionele staat terug te brengen.
Dit moest binnen het budget van de verzekering, binnen de regelgeving van het klassebureau Register Holland en…binnen de tijd. De eigenaren VOF Manser-Sligting vroegen bureau Olivier van Meer om deze operatie volledig te coördineren; onder andere technisch en financieel.
Dit betekende dat de omvangrijke en complexe schade eerst zorgvuldig moest worden geïnventariseerd. Wat kan gebruikt, wat moet nieuw, wat moet anders en… het moet weer mooi.
Dit gebeurde in samenwerking met Floor Kersten, expert voor de verzekeraar Kuiper Verzekeringen. De uitvoering werd gegund aan scheepswerf SRF te Harlingen.
Naast de communicatie tussen de partijen moest Olivier van Meer intussen herstel tekeningen maken en krachten berekeningen uitvoeren.
Het divers overleg tussen Olivier van Meer, de surveyor van RH, de werf en de expert resulteerden in oplossingen die zorgden dat de hier boven genoemde criteria werden gehaald.
Deze samenwerking, gecombineerd met het noeste werk van kapitein Andi Manser en zijn bemanning heeft er voor gezorgd dat de ‘Jacob Meindert’ na ruim twee decennia weer aan de startlijn ligt. Van de Race of the Classics wel te verstaan. Origineel, binnen het budget, op tijd en…sneller dan ooit..